Brugerrådet

Kulturhusets brugerråd skal være med til at skabe et aktivt kultur- og foreningsmiljø, samt være en aktiv medspiller i arbejdet med at udvide Kulturhusets berøringsflade i hele Slagelse Kommune.Brugerrådet kan tage aktivt del i Kulturhuset med ideer, forslag, kritik og eventuelt hjælp til arrangementer.

Kulturhusets brugerråd har følgende sammensætning pr. 1.11.2016

Formand
Billy Jensen – Halsskov Lokalråd / Korsør Filmklub – garagero@youmail.dk

Nina Thorborg  – Storebæltskoret – ninathorborg@gmail.com
Birthe Vilhelmsen – Aktive Kvinder- nuserkr@mail.dk
Hans Erik Schütt – DSB pensionisterne – hanseriks197@gmail.com
Hanne  Karimi– ihannei@hotmail.com
Jakob Grove Madsen – Slagelse Musikskole Korsør afd. – jgmad@slagelse.dk
Lotte Falsing – lo12fa@gmail.com
Mona Schnefeldt – Korsør Quilterne – schnefeldt@steintz.dk
Niels Jakobsen – nielm@slagelse.dk

Medarbejderrepræsentant
Bendt-erik Larsen – behla@slagelse.dk

Ledelsesrepræsentanter
René Birkemark Olesen – Bibliotekschef – reneb@slagelse.dk
Kirsten Slot – Daglig leder Kulturhuset – kslar@slagelse.dk