Brugerrådet

Kulturhusets brugerråd skal være med til at skabe et aktivt kultur- og foreningsmiljø, samt være en aktiv medspiller i arbejdet med at udvide Kulturhusets berøringsflade i hele Slagelse Kommune. Brugerrådet kan tage aktivt del i Kulturhuset med ideer, forslag, kritik og eventuelt hjælp til arrangementer.

Information til alle:
Brugerrådet blev på bestyrelsesmøde 9.9.20 enige om at udskyde stormødet til 2021. Brugerrådets medlemmer fortsætter indtil september (næste stormøde) 2021.
Foreninger m.fl. orienteres via mail / facebook.

Kulturhusets brugerråd har følgende sammensætning 9.9.20

Formand
Billy Jensen – Halsskov Lokalråd / Korsør Filmklub – garagero@youmail.dk

Birthe Vilhelmsen – Aktive Kvinder- nuserkr@mail.dk
Hanne  Karimi– ihannei@hotmail.com
Lotte Falsinglo12fa@gmail.com
Mona Schnefeldt – Korsør Quilterne – schnefeldt@steintz.dk
Niels Jakobsennielm@slagelse.dk
Anders Høst – Korsør Lokalråd – Ahoest@get2net.dk
Mads Otzen – Musikskolen – maota@slagelse.dk
Hardy Gregersen – Halsskov Lokalråd – hardyg@privat.dk

Medarbejderrepræsentant
Bendt-Erik Larsenbehla@slagelse.dk

Ledelsesrepræsentanter
Johan Otte – Bibliotekschef – jootb@slagelse.dk
Kirsten Slot – Daglig leder Kulturhuset – kslar@slagelse.dk