Brugerrådet

Kulturhusets brugerråd skal være med til at skabe et aktivt kultur- og foreningsmiljø, samt være en aktiv medspiller i arbejdet med at udvide Kulturhusets berøringsflade i hele Slagelse Kommune.Brugerrådet kan tage aktivt del i Kulturhuset med ideer, forslag, kritik og eventuelt hjælp til arrangementer.

Kulturhusets brugerråd har følgende sammensætning

Formand
Billy Jensen – Halsskov Lokalråd / Korsør Filmklub – garagero@youmail.dk

Birthe Vilhelmsen – Aktive Kvinder- nuserkr@mail.dk
Hanne  Karimi– ihannei@hotmail.com
Lotte Falsinglo12fa@gmail.com
Mona Schnefeldt – Korsør Quilterne – schnefeldt@steintz.dk
Niels Jakobsennielm@slagelse.dk
Anders Høst – Korsør Lokalråd – Ahoest@get2net.dk

Medarbejderrepræsentant
Bendt-erik Larsenbehla@slagelse.dk

Ledelsesrepræsentanter
Johan Otte – Bibliotekschef – jootb@slagelse.dk
Kirsten Slot – Daglig leder Kulturhuset – kslar@slagelse.dk