Lektiehjælp

Opstart 5. oktober

Ungdommens Røde Kors tilbyder gratis lektieklub hver torsdag eftermiddag fra 16.00 – 18.00 i Korsør Kulturhus.
Lektieklubben er et åbent tilbud for børn og unge, primært folkeskoleelever, der har brug for lidt ekstra hjælp til lektierne, både hvis der er noget der driller, som mor eller far ikke kan hjælpe med derhjemme, men også hvis man bare har lyst til at lave lektier sammen med andre i en hyggelig atmosfære.

‘Vi er otte frivillige’ fortæller Kristina Delff Andersen, der er den daglige leder af lektieklubben, der udbydes via Ungdommens Røde Kors.
Hun er selv lærerstuderende og har tidligere hjulpet børn med lektier på frivillig basis.
Kontakt vedr. spørgsmål: Røde Kors på urk-slagelse@urkmail.dk,