Udstillinger

Vi siger stor tak til Kabeldepotets kunsterne for at vi, med den nye udstilling, kan nyde de smukke malerier i marmorsalen i Korsør Kulturhus
Kunstnerne holder til dagligt til i Kunstnerværksted Kabeldepotet – Korsør Fæstning – som er et levende kunstnerværksted, som Slagelse kommune har stillet til rådighed for områdets kunstnere – amatører såvel som professionelle.
Kunstnerværkstedet har officielt åbent fra slutningen af april til slutningen af september og kan besøges af interesserede, når kunstnerne arbejder.
Hvis du også kunne tænke dig at arbejde og udstille i kabeldepotet, er du altid velkommen til at kontakte Kunstnerværkstedet.

 

Vi ønsker kunstnergruppen ”Stjernegruppen” et stort velkommen i Korsør Kulturhus
og samtidig en stor tak for at vi, med deres nye udstilling, kan nyde de smukke malerier i KulturCaféen i Korsør Kulturhus
Kunstnerne mødes et par gange ugentligt Kulturhusets Sløjdlokale, hvor de arbejder med
alt lige malerier, jernskulpturer og keramik – som i dag er et værksted, som kulturhuset s
tiller til rådighed, for forskellige foreninger, bl.a. også netværk af mandefællesskaber ”Mændsmødested” m.fl.