Adgangsforhold

Handicap tilgængelighed

Kulturhuset byder på gode adgangsforhold for kørestolsbrugere og gangbesværede.
Handicaptoilet forefindes ved garderoben i Kulturhusets underetage ved brug af lift.

Rygepolitik
Slagelse kommune har pr. den 1. august 2023 indført nye retningslinjer for Røgfri arbejdstid.
Det betyder at al rygning også er forbudt på Kulturhusets matrikel.

Formålet med Røgfri arbejdstid
Slagelse Kommune vil gerne gå forrest og være gode rollemodeller for borgerne og skabe sunde rammer for medarbejderne og forebygge rygestart
på og i alle kommunens arbejdspladser, bygninger, matrikler og køretøjer.
Røgfri arbejdstid indebærer, at gæster, kursister, leverandører m.fl. skal respektere, at Slagelse Kommunes ansatte arbejder i røgfrie miljøer.
Disse må derfor ikke ryge ved ophold på kommunens matrikler.

Garderoben er ubemandet hele aftenen og benyttes på eget ansvar.

Sådan bruger vi billeder på web og sociale medier

Som publikummer til et foredrag, koncert el. lign. i Korsør Kulturhus kan du opleve at blive fotograferet af os og evt. andre, for senere offentliggørelse / deling på de div. sociale medier iht. Datatilsynets regler.