Brugerrådet

Kulturhusets brugerråd skal være med til at skabe et aktivt kultur- og foreningsmiljø, samt være en aktiv medspiller i arbejdet med at udvide Kulturhusets berøringsflade i hele Slagelse Kommune. Brugerrådet kan tage aktivt del i Kulturhuset med ideer, forslag, kritik og eventuelt hjælp til arrangementer.

Kulturhusets brugerråd har følgende sammensætning 12.10.2022

Formand
Billy Jensen – Korsør Filmklub – garagero@youmail.dk
Birthe Vilhelmsen – Aktive Kvinder- nuserkr@mail.dk
Hanne  Karimi– ihannei@hotmail.com
Lotte Falsinglo12fa@gmail.com
Niels Jakobsennielm@slagelse.dk
Anders Høst – Korsør Lokalråd – Ahoest@get2net.dk
Hardy Gregersen – Halsskov Lokalråd – hardyg@privat.dk

Medarbejderrepræsentant
Hans-Jørn Andersen – hansa@slagelse.dk

Ledelsesrepræsentanter
Sanne Kjerstein Madsen – Biblioteks- og Borgerservicechef – susma@slagelse.dk
Kirsten Slot – Afdelingsleder Kulturhuset – kslar@slagelse.dk