Om Korsør Kulturhus

Korsør Kulturhus – er det kulturelle ”in-sted” i Korsør hvor mennesker og foreninger mødes i smukke perfekte rammer for mange aktiviteter lige fra koncerter, teater, foredrag, kunstudstillinger og meget, meget mere

Knap 40.000 gange om året går døren op i Kulturhuset hvor en lang række af kommunens foreninger holder til for afholdelse af møder, kurser og andre aktiviteter baseret på grupper og foreninger af kulturel karakter.

Forretningsbetingelser:
Vedr. evt. flytning /aflysning af annoncerede arrangementer:
Korsør Kulturhus forbeholder sig ret til at aflyse arrangementer ved svigtende billetsalg, force majeure og sygdom etc.
Ved eventuelle aflysninger vil vi bestræbe os på at kontakte alle, der har købt billet, via mail eller telefon.
Korsør Kulturhus forbeholder sig ret til at annullere udstedte billetter mod tilbagebetaling af billettens pris ekskl. gebyrer.
Korsør Kulturhus tager forbehold for fejl i oplysninger om priser, tidspunkter og for udsolgte arrangementer.
Korsør Kulturhus er alene ansvarlig for billetkøberens eventuelle direkte tab, hvis ansvar foreligger efter dansk rets almindelige regler.
Korsør Kulturhus ansvar er i sådanne tilfælde begrænset til det betalte billetgebyr.

Rygepolitik
Slagelse kommune har pr. den 1. august 2023 indført nye retningslinjer for Røgfri arbejdstid.
Det betyder at al rygning også er forbudt på Kulturhusets matrikel.

Formålet med Røgfri arbejdstid
Slagelse Kommune vil gerne gå forrest og være gode rollemodeller for borgerne og skabe sunde rammer for medarbejderne og forebygge rygestart
på og i alle kommunens arbejdspladser, bygninger, matrikler og køretøjer.
Røgfri arbejdstid indebærer, at gæster, kursister, leverandører m.fl. skal respektere, at Slagelse Kommunes ansatte arbejder i røgfrie miljøer.
Disse må derfor ikke ryge ved ophold på kommunens matrikler.

Sådan bruger vi billeder på web og sociale medier

Som publikummer til et foredrag, koncert el. lign. i Korsør Kulturhus kan du opleve at blive fotograferet af os og evt. andre, for senere offentliggørelse / deling på de div. sociale medier iht. Datatilsynets regler.